Malopoljska ulica 3, Odra

8 OBILJEŽJA NEKRETNINE KOJE MOŽETE PROCIJENITI PRI PRVOM OBILASKU

Postoje stvari vezane uz prostor koje intuitivno osjećamo kao prednosti ili nedostatke, iako nismo sigurni zašto je tome tako. Ovaj će vam popis pojasniti zašto se u nekim prostorima osjećate kao da sve funkcionira kako treba, a drugdje kao da nešto nedostaje, ili je na krivome mjestu. Osim toga, on vam može biti iznimno koristan pri kupnji nekretnine. Tako možete lakše prepoznati dobru priliku – ali i izbjeći brojne zamke.

Prostorne karakteristike

Staro ili novo?

Ovisno o tome koliko je zgrada u koju useljavamo stara (je li izgrađena u 19. ili 20. stoljeću) ponekad je sveukupna kvaliteta života u njoj veća od one u novogradnji. Osnovne razlike između novogradnje i starije gradnje nalaze se u sigurnosti otpornosti na potrese, u prostornoj dispoziciji stana/kuće, i toplinskoj (a ponekad i zvučnoj) izolaciji. Stanovi u zgradama izgrađenim do kraja 80-ih godina 20. stoljeća najčešće imaju barem dvostranu orijentaciju čime su više izloženi suncu i prirodnoj ventilaciji, imaju dobro riješenu zvučnu izolaciju unutar stana, no obično im je kvaliteta toplinske izolacije lošija. Primarna prednost novogradnje nalazi se u sigurnosti nosive konstrukcije, dobroj toplinskoj izolaciji (veće uštede u računima za režije) i suvremenim tehnološkim sustavima koje stanovanje čine ugodnijim, a novogradnje ih sve češće imaju.

Orijentacija stana

Je li stan jednostrano ili višestrano orijentiran? Imati stan orijentiran barem na dvije strane nije samo pitanje dužeg trajanja prirodnoga svjetla, već i prozračivanja stana. U stanovima orijentiranima samo na jednu stranu svijeta dotok svježega zraka je otežan te izmjena zraka teče usporenije iako postojanje umjetne ventilacije može smanjiti dio ovog problema. Smatra se dobrim da stanovi već od okvirne veličine od 50 m2 imaju dvostranu orijentaciju iako je u novogradnji to sve teže naći pa se nerijetko događa da i stanovi od 80-100 m2 gledaju na samo jednu stranu svijeta.

Pozicija ulaza u stan

Nije svejedno koje je mjesto ulaska u stan u odnosu na njegove proporcije. Najbolje mjesto ulaska u stan smatra se ono koje je podjednako daleko od svih pročelja, rubova stana. Ako je stan dakle pravokutnik izduženog oblika, onda je najbolje mjesto ulaska na sredini najduže stranice. Na taj je način raspored stana u startu lakše organizirati jer je sam stan podijeljen na dva približno jednaka dijela. Općenito govoreći, ulazak u stan pozicioniran na njegovome rubu smatra se lošim jer se mnogo kvadrata gubi na unutarnju komunikaciju između prostorija (hodnike).

Dizalo

Nalazi li se stan koji planirate kupiti ili unajmiti uz samo okno dizala, računajte s mogućnošću da betonska jezgra dizala nije dostatno zvučno izolirana. Ukoliko je to slučaj, velika je vjerojatnost da ćete čuti zvukove korištenja dizala. Također, dodirne plohe s dizalom kao i s hodnikom, odnosno stubištem, također mogu biti toplinski problematične.

Tehničke karakteristike

Toplinska izolacija

U današnje vrijeme toplinska izolacija igra sve veću ulogu kod građevina. Razlozi tome su kako ekološki tako i ekonomski. Cilj je neku zgradu učiniti što “štedljivijom” u njezinom korištenju, a to se ponajprije postiže ugradnjom što bolje izolacije, kako zidne tako i podne, tj. krovne, te ugradnjom kvalitetne stolarije. Pri kupnji nekretnine važno je vidjeti u koji energetski razred ona spada jer ćemo u toj informaciji znati prepoznati kakve mjesečne troškove tijekom korištenja možemo očekivati. Osnovne stvari na koje je dobro pripaziti su – vrsta izolacije vanjskih zidova i kvaliteta stolarije (sa zaštitom od sunca) jer se u tim elementima ostvaruju najveće uštede ili gubici energije.

Zvučna izolacija

Ako vam je zvučna izolacija unutar stana jako bitna, obratite pažnju na izvedbu zidnih i podnih konstrukcija, te instalacija. Kod konstrukcije su bitni elementi masa i/ili slojevi koji sprečavaju širenje zračnog, odnosno udarnog zvuka. Udarni zvuk je onaj koji nastaje prilikom kretanja, pomicanja namještaja i slično, dok zračni zvuk nastaje kod govora, slušanja glazbe, gledanja televizora i slično. Upravo kroz simulaciju ovih radnji pri kupnji možete jednostavno ispitati željena svojstva konstrukcije kao i instalacija u upotrebi. Drugi način provjere konstrukcije je usporedba dimenzija zidova s njihovim dimenzijama iz projekta/nacrta, ako vam je isti na raspolaganju. Što se tiče izvedbe instalacija, dobro je provjeriti jesu li odmaknute od građevne konstrukcije (tako se slabije prenose vibracije), i jesu li zajedničke grupe instalacija vođene kroz više stambenih jedinica (u tom slučaju veća je mogućnost prisutnosti buke). Najčešća tehnička manjkavost u smislu širenja buke dolazi od lošeg rješenja podne konstrukcije. Debljina slojeva poda na osnovnoj konstrukciji je u pravilu 10-ak centimetara i uključuje izvedbu podloge završnog sloja poda na mekanoj podlozi (npr. glazura na elastificiranom polistirenu, tzv. plivajući pod) što značajno umanjuje širenje buke.

Vanjska buka

Mnogo je faktora koji utječu na razinu buke koja dolazi izvana. Primarno je to pozicija nekretnine u odnosu na prometnice, kao i sveukupna kvaliteta građevinskog i stolarskog materijala koji su ugrađeni u nekretninu. Ako se nekretnina nalazi u blizini jake prometnice moguće su i jače vibracije od dnevnoga prometa, posebno ako je pružni, ili ako je riječ o kakvoj magistralnoj cesti. Također, stanovi na višim etažama u visokim zgradama, suprotno općem mišljenju, izloženiji su vanjskoj buci jer se zvuk nesmetano širi prema gore budući da nema prepreka poput stabala i svega onoga što se nalazi na razini zemlje.

Ručna i mehanička ventilacija

Ručnom ventilacijom se smatra ventilacija putem otvaranja prozora. U novogradnji se popratne prostorije kao što su wc, kupaonica, pa i kuhinja najčešće smještaju unutar tlocrta stana, tj. tlocrta stambene zgrade čime je ručna ventilacija onemogućena. U takvim slučajevima prostore se ventilira jednostavnim ventilacijskim sustavima – odzračnicima s ventilatorom. Mehanička ventilacija može sadržavati samo odsis u kuhinji i kupaonici, a može sadržavati i jednostavne rekuperatore u stambenim prostorima ili čak centralizirani sustav s rekuperatorom i kanalima za distribuciju zraka. Vrijedno je stoga razmisliti da li se dugoročno izabire ručna ventilacija koja je moguća samo kod odgovarajuće prostorne organizacije stana ili se računa s mehaničkom ventilacijom.