OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Verzija od: 11.10.2023.

Informacije o trgovačkom društvu KvadratPlus projekti d.o.o.

Sjedište tvrtke: Odra (Grad Zagreb), Malopoljska ulica 3

Adresa elektroničke pošte: info@kvadratplus.hr

Radno vrijeme je prema dogovoru. Vikendom i blagdanima ne radimo.

Tvrtka je upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu / Tt-22/42943-5/

Žiro račun u PBZ d.d., IBAN: HR3823400091111204191

Iznos temeljnog kapitala društva: 21.000,00 HRK uplaćen u cijelosti.

Članovi uprave: Hrvoje Župarić, Božidar Poljak, Damir Ivan Konjevod

Matični broj: 5663016

OIB: 65872682202

Opće odredbe

KvadratPlus projekti d.o.o. (u daljnjem tekstu KvadratPlus) pruža online uslugu putem svojeg web mjesta na domeni kvadratplus.hr, na World Wide Web mreži – Internet, te ostalim kanalima komunikacije poput elektronske pošte, dokumentima, telefona i telekonferencija (u daljnjem tekstu zajednički nazvano „web mjesto“ ili „web mjesto kvadratplus.hr“).

Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga i upravljanja sadržajem od čega se neke usluge i sadržaji pružaju besplatno, a druge usluge i sadržaji naplaćuju.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje web mjesta kvadratplus.hr.

Korištenjem web mjesta krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja, te pristaju na korištenje web mjesta kvadratplus.hr u skladu s njima. Pravo korištenja web mjesta osobno je pravo krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole KvadratPlus te prihvaća da KvadratPlus nisu odgovorni za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup web mjestu ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

KvadratPlus zadržavaju pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje web mjesta. Nadalje, KvadratPlus mogu prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, mogu promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te mogu promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

KvadratPlus poručuju krajnjem korisniku: ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, suzdržite se od uporabe ovog web mjesta.

KvadratPlus zadržavaju pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama.

Podrazumijeva se da korisnik prihvaća izmjene nastavkom korištenja web mjesta i nakon objave na Internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovog web mjesta te sve sa tim povezane troškove. KvadratPlus nisu odgovorni za bilo kakva oštećenja opreme krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovog web mjesta.

Ovo web mjesto privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih web mjesta mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ovog web mjesta objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja društva KvadratPlus , sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovo web mjesto za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na kvadratplus.hr web mjestu isključivo su pravo društva KvadratPlus, ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.

BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH WEB MJESTA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA KVADRATPLUS STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Web mjesto sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj web mjesta kvadratplus.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja KvadratPlus i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovom web mjestu postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Društvo KvadratPlus nema nikakvu obavezu izvješćivati krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovog web mjesta, krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje KvadratPlus vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za njihovu vlastitu uporabu. Time krajnji korisnik daje pravo društvu KvadratPlus mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji krajnji korisnik učini dostupnim na web mjestu kvadratplus.hr.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje web mjesta kvadratplus.hr isključivo na odgovornost krajnjeg korisnika tako da KvadratPlus ne jamče (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE WEB MJESTA, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVOG WEB MJESTA.

Odgovornost krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da KvadratPlus nisu odgovorni za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju KvadratPlus neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovog web mjesta. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj web mjesta.

Uz prethodno navedene uvjete, KvadratPlus, neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovom web mjestu, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

KvadratPlus nisu odgovorni za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. KvadratPlus zadržavaju pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije, ocjene, komentari, poruke poslane izravno određenim drugim korisnicima i djelatnicima i kooperantima naše tvrtke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici društva KvadratPlus mogu nadzirati komunikacije krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim KvadratPlus, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovog web mjesta od strane krajnjeg korisnika.

KvadratPlus mogu raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. KvadratPlus zadržavaju pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja krajnjeg korisnika koje KvadratPlus, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatraju neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, e-mailom, a KvadratPlus će poslati pisani odgovor e-mailom u zakonskom roku.

KvadratPlus je registrirani žig KvadratPlus te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.

Kvadratplus.hr je registrirana domena društva KvadratPlus.

KvadratPlus, distributer su (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane, te u nekim slučajevima i krajnji korisnici. KvadratPlus ne jamče za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Prihvaćanjem ovih uvjeta Korisnik izričito daje pravo KvadratPlusu da ga kontaktira koristeći kontakt podatke ostavljene na web mjestima KvadratPlusa (primjerice zahtjevu za ponudom i online kalkulatoru), a u svrhu pružanja izričito zahtijevanih ponuda i neobaveznih ponuda na temelju indiciranog zanimanja, odgovaranja na upite i ispitivanja mogućnosti suradnje.

KvadratPlus nisu odgovorni za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na kvadratplus.hr web mjestu, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba KvadratPlus. Ni pod kojim uvjetima KvadratPlus neće biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem kvadratplus.hr web mjesta. Na krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem kvadratplus.hr web mjesta.

KvadratPlus nisu odgovorni za postupanje kupca s nekretninom, što se osobito odnosi na postupke u radovima na održavanju, adaptaciji, gradnji i slično odnosno na učinak zahvata koji se odnose na fiziku zgrade, mehaničku stabilnost i otpornost zgrade (statiku), protupožarna svojstva, urbanističke uvjete i srodne učinke zahvata. Klijentima se preporuča da za svako zadiranje u spomenute elemente osiguraju odgovarajuću stručnu podršku.

Kvadratplus.hr kroz svoje osnovne usluge, ukoliko se suprotno ne ugovori odnosno naruči, na pruža usluge struka izvan arhitektonskih rješenja, a može se odnositi na npr.: fizikalna svojstva, instalacije vodovoda i odvodnje, mehaničku stabilnost i otpornost, strojarske instalacije (grijanje, hlađenje, ventilacija), protupožarna svojstva i slično.

Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovog web mjesta (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovog web mjesta krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

Prihvaćanjem ovih uvjeta, korisnik izričito izjavljuje da se slaže da bilo koji spor između korisnika i KvadratPlus je osoban između korisnika i KvadratPlus, te da će rješavati isključivo kroz pojedinačne sporove/tužbe, da neće biti uključen u nikakvu kolektivnu tužbu, kolektivno zastupanje ili bilo koji drugih oblik postupaka u kojem više korisnika je kolektivno zastupano.

Prihvaćanjem ovih uvjeta, korisnik izričito izjavljuje da se slaže da: ukupna odgovornost KvadratPlus i njegovih suradnika za bilo koju tvrdnju korisnika koja proizlazi iz ovih uvjeta korištenja i općih uvjeta poslovanja, bez obzira na oblik aktivnosti, je ograničena na iznos koji je korisnik platio za korištenje naših usluga i ovog web mjesta.

Tijek pružanja usluge opisan na web stranicama pojedinih usluga je sastavni dio ovih uvjeta poslovanja.

U daljnjem tekstu Općih uvjeta tj. u Uvjetima korištenja, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta, umjesto termina krajnji korisnik bit će korišten termin kupac u situaciji kada je između krajnjeg korisnika i KvadratPlus sklopljen Ugovor o kupoprodaji.