Uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA

(Dio Općih uvjeta poslovanja)

Preduvjet za korištenje web mjesta je prihvaćanje ovih uvjeta korištenja, a za neke od usluga kvadratplus.hr web mjesta dodatan uvjet može biti uspješna registracija kupca. U okviru registracije kupcu će dodatno biti ponuđen prihvat ovih Općih uvjeta korištenja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje tih usluga kvadratplus.hr web mjesta.

Kvadratplus.hr poziva kupca da pogleda sadržaj Izjave o povjerljivosti.

Kvadratplus.hr preporuča kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun kvadratplus.hr. Preporučamo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom godišnje).

Jezik

Jezik komunikacije na kvadratplus.hr je hrvatski jezik.

Cijene

Cijene su izražene u kunama (HRK) i eurima (EUR) barem do 31.12.2023, a nakon tog datuma barem u eurima, sadrže poreze za RH, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Cijena usluge utvrđena je za svaku uslugu pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaku uslugu ili proizvod (onda kada je cijena unaprijed poznata) podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se KvadratPlus unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određenu uslugu, te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Ukoliko nije drukčije eksplicitno navedeno, bilo koji eventualni popusti na dio narudžbe ili cijelu narudžbu se ne zbrajaju.

Akcijska prodaja

KvadratPlus će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode ili usluge na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi i usluge biti će dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, usluga, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, KvadratPlus neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Narudžba

Proces naručivanja na kvadratplus.hr opisan je u obliku pitanja i odg ovora ovdje: https://www.kvadratplus.hr/cesto-postavljana-pitanja/, te dodatno specifično za svaku uslugu na web stranici pojedine usluge.

Ukoliko se dogodi veliki broj istovremenih narudžbi na kvadratplus.hr može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda i usluga ne bude istovjetna s realnim stanjem. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

KvadratPlus će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda ili usluge. U slučaju da nismo u mogućnosti isporučiti naručeni proizvod ili uslugu, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda ili usluge s kvadratplus.hr koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu ili usluzi koju nije moguće isporučiti. KvadratPlus otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je uplata za tu narudžbu sjela na naš bankovni račun.

Posebni slučajevi u pružanju usluga

 • Kada KvadratPlus ili njegovi suradnici pošalju upit krajnjem korisniku radi potvrde zahtjeva krajnjeg korisnika, dobivanja usmjerenja za daljnje pružanje naručene usluge ili potvrde prihvaćanja konačnog rješenja koje se daje u sklopu usluge, te ukoliko KvadratPlus ne dobije nikakav odgovor od krajnjeg korisnika u roku od 30 kalendarskih dana (bilo kojim komunikacijskim kanalom) od datuma slanja upita (bilo kojim komunikacijskim kanalom), KvadratPlus će:
  • poslati e-mail krajnjem korisniku s porukom podsjetnika i upozorenja o smatranju usluge napuštenom od strane krajnjeg korisnika, odnosno prešutno prihvaćenom kao gotovom,
  • te ukoliko krajnji korisnik ni nakon te poruke ne odgovori unutar 7 kalendarskih dana, KvadratPlus će uslugu zatvoriti kao napuštenom od strane krajnjeg korisnika, ili prešutno prihvaćenom, bez mogućnosti povrata niti dijela uplaćenog iznosa za tu uslugu.

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Ugovor koji krajnji korisnik sklapa s KvadratPlus za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane kvadratplus.hr te izvršenim plaćanjem od strane krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između kvadratplus.hr i kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas kvadratplus.hr posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajući adapter, neodgovarajuća boja proizvoda) koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za povrat proizvoda koji ste dobili uz proizvod kako bismo znali da želite zamjenu proizvoda. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu KvadratPlusa iz zaglavlja ovih Uvjeta.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora. Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u slučaju softvera.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti KvadratPlus putem mail adrese navedene u zaglavlju ovih Uvjeta radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane kvadratplus.hr.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana. Slijedom toga KvadratPlus preporuča svojim kupcima prilikom preuzimanja proizvoda a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana da uzima u obzir da:

 • slike proizvoda prikazuju načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu, stoga kvadratplus.hr preporuča kupcu da detaljno pregleda karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na kvadratplus.hr prilikom izbora proizvoda.
 • ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati KvadratPlus. AKO KUPAC NE REKLAMIRA OŠTEĆENJE AMBALAŽE DOSTAVLJAČU U TRENUTKU PREUZIMANJA PROIZVODA, SMATRA SE DA JE PREUZEO PROIZVOD S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM
 • ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda (oštećena ambalaža: 5% umanjenje povrata; bez originalne ambalaže: 20% umanjenje povrata).
 • pažljivo pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se, primjerice:

 • za knjige – savijanje korica i/ili podcrtavanje teksta i/ili pisanje po knjizi,
 • za obuću- hodanje na otvorenom, za odjeću – nošenje,
 • za bicikle – vožnja na otvorenom,
 • za torbe i ruksake – prenošenje stvari,
 • alati – korištenje u njihovu svrhu,
 • rasvjeta – montiranje,
 • bazeni – punjenje vodom.

Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda te će KvadratPlus umanjiti iznos povrata za 40%.

KvadratPlus obavještava kupce da su uređaji za profesionalnu upotrebu posebno označeni. Uređaji koji nemaju takvu oznaku nisu predviđeni za profesionalno korištenje i nije ih preporučljivo koristiti u profesionalne svrhe jer takva vrsta kvara nije pokrivena jamstvom te u tom slučaju trošak popravka snosi kupac. Ukoliko ovlašteni servis utvrdi da se radi o opisanoj vrsti kvara, KvadratPlus neće moći preuzeti odgovornost niti trošak prouzrokovan postupanjem kupca protivno ovoj obavijesti.

KvadratPlus preporuča kupcima da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktira ovlašteni servis jer proizvođači u pravilu osporavaju prava iz jamstva za svaki proizvod koji je neovlašteno montiran/pušten u rad.

KvadratPlus utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), KvadratPlus ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. KvadratPlus odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača.

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor na KvadratPlus.

KvadratPlus vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte ili putem e-maila iz zaglavlja ovih Uvjeta. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. KvadratPlus će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Garancija i servis

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl. 42. st. 6. Zakona o zaštiti potrošača KvadratPlus smatra da je kupac s time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.