Malopoljska ulica 3, Odra

KAKO IZMJERITI NEKRETNINU?

Kroz sljedećih nekoliko koraka, objasnit ćemo vam, slikovno i pismeno, kako najkvalitetnije i najbrže izmjeriti prostor (bilo za vaše privatne potrebe, bilo kao dio dokumentacije nekretnine koju nam mislite poslati).

1. Skicirajte tlocrt

Skicirajte tlocrt vaše nekretnine u obliku sheme (na papiru A4 formata pravokutnicima raznih veličina označite položaj prostorija jednih uz druge).

2. Ucrtajte vrata i prozore

Ucrtajte načelnu poziciju vrata i prozora prema slici.

3. Osnovne dimenzije

Izmjerite osnovne mjere svake prostorije (dužina i širina) i na papir zapišite njihove dimenzije. Izmjerite i napišite visinu prostorije. Ako su pak sve prostorije jednake visine, dovoljna je jedna zabilježba u središnjoj prostoriji.

4. Izmjerite ostale dimenzije i provjerite

Izmjerite debljine zidova, širine otvora (vrata*, prozori*, prolazi) i njihovu udaljenost od zidova. Izmjerite sve dimenzije izbočina i udubljenja (dimnjaci, zidne niše …) i njihove udaljenosti od ploha ili rubova zidova. Usporedite zbroj svih pojedinačnih udaljenosti s cjelokupnim dimenzijama širine prostorija koje ste prvo izmjerili. Dimenzije bi se trebale preklapati.

*kod otvora vrata i prozora zabilježite njihovu cjelokupnu širinu, uključivo s dovratnicima (štokovima)

5. Otvori u zidovima

Izmjerite visine otvora u zidu (vrata, prozori, prolazi). Kod prozora izmjerite i visinu parapeta (visina zida na koji je prozor ugrađen mjerena od poda)

6.  Sanitarni elementi i kuhinja

Ucrtajte sanitarne i kuhinjske elemente kao na slici:

7. Fotodokumentacija i ostalo

Uz iskotirane nacrte vaše nekretnine svakako je potrebno poslati i fotodokumentaciju svih prostorija (posebice ako nije riječ o novogradnji) iz koje ćemo na najbolji mogući način moći iščitati sve momente i detalje koji se možda ne nalaze u nacrtu, a koji mogu biti bitni za razumijevanje prostora i mogućnosti projekta. Također ste slobodni izraziti se i u pisanom obliku ako smatrate će to dodatno pojasniti postojeće stanje vaše nekretnine.